SEKSYEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH
+604 702 8600

GARIS PANDUAN DISKAUN 10%

GARIS PANDUAN PENTADBIRAN
PEMBERIAN DISKAUN 10% KEPADA PEMINJAM

1. Berkuat kuasa bermula 1 SEPTEMBER 2020 sehingga 31 DISEMBER 2021

2. Kadar pemberian diskaun berjumlah 10% sahaja ke atas baki pinjaman keseluruhan terkini. 

3. Permohonan diskaun boleh dimohon melalui kaedah berikut :-

   a) Secara Bertulis Melalui Borang (sila layari laman web SPPNK di ( sppnk.kedah.gov.my) untuk memuat turun borang; 

   b) Secara e-mel ke sppnk@kedah.gov.my; atau c) Secara lisan 

4. Bayaran hendaklah dilaksanakan secara sekaligus (“lump-sum payment”) dalam tempoh yang ditetapkan oleh pihak pentadbiran. 

5. Diberikan kepada ke semua peminjam SPPNK tertakluk kepada syarat-syarat berikut :- 

   a) Baki pinjaman pendidikan tidak kurang daripada RM500.00 (Ringgit Malaysia Lima Ratus Sahaja)

   b) Berjaya menamatkan pengajian seperti yang termaktub di dalam Perjanjian Pinjaman dengan pinjaman penuh diterima daripada SPPNK sahaja. 

   c) Pelajar yang masih belum wajib membayar ansuran bulanan pertama seperti yang termaktub di dalam Perjanjian Pinjaman juga layak diberikan diskaun 10%. 

6. Berkuat kuasa 15 SEPTEMBER 2020, berikut adalah kaedah bayaran balik pinjaman pendidikan SPPNK :- 

   i) Tunai di Kaunter SPPNK di Wisma Darul Aman dan UTC Alor Setar sahaja; 

   ii) Portal ibayaq (https://ibayaq.kedah.gov.my) 

  iii) Cek Juruwang (Banker’s Cheque)/ Wang Pos (Money Order)/Kiriman Wang (Postal Order) atas nama BENDAHARI NEGERI KEDAH DARUL AMAN; 

  iv) Pengeluaran Akaun 2 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Untuk pengajian peringkat Diploma sehingga Doktor Falsafah (PhD) sahaja). Sila hubungi pentadbiran SPPNK bagi penyediaan dokumen sekiranya tuan/puan berminat. 

Download Now
Muat turun borang permohonan diskaun