SEKSYEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH
+604 702 8600

AHLI JAWATANKUASA PEMILIHAN

YANG BERHORMAT

yb brigedier jeneral (b) DATO’ haji najmi bin haji ahmad                              pengerusi jawatankuasa pendidikan

(pengerusi)

timbalan setiausaha kerajaan (pengurusan)

ybhg. dato haji syed shaharuddin bin syed abdullah                                  DSDK., aMK., AMN., BCK.

(ahli jawatankuasa)

NAIB CANSELOR/KETUA EKSEKUTIF        (UNISHAMS)

PROF. DR. SHAMSUL JAMILI BIN YEOB

(AHLI JAWATANKUASA)

                

PENGARAH JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

(AHLI JAWATANKUASA)

setiausaha seksyen pembiayaan pendidikan negeri kedah 

encik badrulhisham bin haji sulaiman., amk., bck

(setiausaha)