SEKSYEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH
+604 702 8600

BKSM

biasiswa kecil sekolah menengah (bksm)

  • Biasiswa Kecil Sekolah Menengah (BKSM) merupakan bantuan kewangan secara one-off diberikan kepada pelajar-pelajar yang berkelayakan di Sekolah Bantuan Kerajaan seluruh Kedah.
  • Peruntukan dan pengagihan bantuan adalah bergantung kepada peruntukan yang diluluskan dari semasa ke semasa.
  • Kadar biasiswa bagi pelajar Tingakatan 1-3 adalah rm600.00 setahun, manakala bagi pelajar Tingakatan 4-5 adalah RM715.00 setahun. 
  • Pencalonan pelajar dikemukakan kepada SPPNK melalui Guru Biasiswa Sekolah.
 

Permohonan terbuka kepada pelajar-pelajar di Sekolah Bantuan Kerajaan seluruh Negeri Kedah ATAU sekolah-sekolah yang terpilih sahaja tertakluk kepada syarat-syarat kelayakan seperti berikut:

1. Pendapatan isi rumah maksimum RM3,000.00 dan ke bawah.

2. Mendapat keputusan peperiksaan sekurang-kurangnya 4A dalam peperiksaan Akhir Tahun seperti berikut:

                       i) UPSR bagi pelajar Tingkatan Satu; atau
                      ii) PT3 bagi pelajar Tingkatan Empat; atau
                     iii) Peperiksaan Akhir Tahun yang dijalankan oleh pihak sekolah bagi Tingkatan Dua, Tiga dan Lima

3. Pelajar tiada penaja lain.

4. Pelajar bersih daripada tindakan disiplin.

5. Pelajar aktif dalam kegiatan ko-kurikulum.

6. Pelajar dicalonkan melalui Guru Biasiswa Sekolah.

7. Pelajar melepasi saringan oleh pihak SPPNK.

 

Bayaran akan dibuat terus kepada akaun bank pelajar yang terpilih seperti berikut:

Pelajar Tingkatan 1-3: RM600.00 setahun

Pelajar Tingkatan 4-5: RM715.00 setahun 

  1. Pelajar boleh mendapatkan maklumat lanjut melalui Guru Biasiswa di sekolah masing-masing.