SEKSYEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH
+604 702 8600

iPINJAM

TAWARAN PINJAMAN PENDIDIKAN sppnk

 • Pinjaman pendidikan Seksyen Pembiayaan Pendidikan Negeri Kedah merupakan bantuan pinjaman kewangan yang ditawarkan kepada pelajar anak-anak Kedah yang berkelayakan bagi melanjutkan pelajaran ke peringkat Ijazah Sarjana Muda Sepenuh Masa di IPTA dan IPTS terpilih dalam negara. 

 • Kadar pinjaman adalah sebanyak RM6,500.00 SETAHUN (RM7,500.00 SETAHUN BAGI PENGAJIAN DI UNISHAMS) dan pinjaman disalurkan terus kepada akaun pelajar setiap semester.

 • Bayaran balik pinjaman pendidikan bermula DUA BELAS (12) BULAN SELEPAS PELAJAR MENAMATKAN PENGAJIAN. (Seperti dalam Surat Tawaran IPT dan dokumen Perjanjian Pinjaman) 

 • Peminjam serta Penjamin adalah bertanggungjawab untuk membuat bayaran balik pinjaman pendidikan berdasarkan jumlah keseluruhan pinjaman yang telah diterima seperti di dalam dokumen perjanjian berserta CAJ PERKHIDMATAN 2% SETAHUN ke atas baki keseluruhan pinjaman terkini setiap bulan. 

 

1.   Pemohon atau Ibu atau Bapa dilahirkan di Kedah dan Warganegara Malaysia.

2.   Pemohon mempunyai kesihatan yang baik.

3.  Ibu dan Bapa atau Penjaga tidak disenarai hitam oleh SPPNK atau dalam tindakan undang-undang oleh SPPNK.

4.   Pemohon tidak menerima bantuan kewangan atau tajaan dari mana-mana agensi.

5.   Pemohon telah membuat pengesahan pengajian dengan pihak IPT.

Kadar pinjaman adalah sebanyak RM6,500.00 setahun (RM7,500.00 setahun bagi pengajian di UniSHAMS) dan pinjaman disalurkan terus kepada akaun pelajar setiap semester.
 • Ijazah Pertama (Sarjana Muda) di Semua Universiti Awam Tempatan
 • Ijazah Pertama (Sarjana Muda) di Institut Pengajian Tinggi Swasta seperti di bawah:-
  • Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah (UniSHAMS)
  • Asian Institute of Medicine Science and Technology (AIMST)
  • Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM)
  • Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK)
  • TATI University College and Terengganu Advanced Technical Institute
  • Universiti Selangor (UNISEL) dan
  • Institut Pertanian, Jabatan Pertanian Malaysia sahaja.
 • Permohonan dibuka mulai 15 Ogos hingga 15 September  setiap tahun. (Tertakluk kepada perubahan)
 • Untuk tahun 2021, permohonan dibuka MULAI 15 Ogos 2021 (Ahad) hingga 18 September 2021 (Sabtu) dan telah dilanjutkan hingga 25 September 2021 (Sabtu) melalui Sistem iPINJAM SPPNK.

Soalan lazim

Boleh dengan syarat SEMASA permohonan dibuat, pelajar dalam pengajian Tahun 2 DAN ke bawah (Semester 4 dan ke bawah).

Bagi pelajar Tahun 3 ke atas (Semester 5 dan ke atas) tidak layak memohon.

Sekiranya anda berjaya, anda WAJIB memilih salah satu sahaja. 

SPPNK akan membuat semakan dengan pihak Penaja serta pihak IPT sebelum meluluskan permohonan pinjaman pendidikan pelajar baharu serta peminjam sedia ada.

Pentadbiran SPPNK tidak mempunyai BANTAHAN sekiranya pelajar ingin memberhentikan tajaan pinjaman pendidikan SPPNK atas faktor menerima tajaan lain dengan syarat pelajar WAJIB membuat PEMBAYARAN PENUH sebarang WANG TAJAAN yang telah diberikan kepada puan dalam tempoh 14 hari bekerja daripada TARIKH PEMAKLUMAN PEMBERHENTIAN daripada pelajar ATAU pemakluman daripada pihak Universiti/Penaja kepada pentadbiran ini (yang mana lebih awal).

Pelajar serta penjamin boleh disenarai hitam sekiranya mengemukakan maklumat palsu berhubung tajaan yang diterima.

Pemohon perlu menamatkan perjanjian dengan PTPTN terlebih dahulu sekiranya berhasrat untuk membuat permohonan pinjaman SPPNK.

SPPNK akan membuat semakan dengan pihak PTPTN serta pihak IPT sebelum meluluskan permohonan pinjaman pendidikan pelajar baharu.

Keputusan permohonan boleh disemak pada 3 Oktober 2021 (Ahad) hingga 10 Oktober 2021 (Ahad) melalui Sistem iPINJAM. Pemohon yang LULUS BERSYARAT perlu memuatnaik dokumen sokongan yang disahkan ke dalam Sistem iPINJAM.

Dokumen yang diperlukan semasa mengisi permohonan adalah Surat Tawaran IPT/Surat Pengesahan IPT sahaja.

Selepas tarikh semakan keputusan permohonan, calon yang LULUS BERSYARAT SAHAJA yang perlu memuatnaik dokumen sokongan yang DISAHKAN ke dalam Sistem iPINJAM seperti berikut:

a) Salinan Kad Pengenalan Pemohon;
b) Salinan Sijil Kelahiran Pemohon;
c) Salinan Sijil Kelahiran Ibu/Bapa sekiranya pemohon tidak lahir di Kedah;
d) Salinan Kad Pengenalan Ibu;
e) Salinan Kad Pengenalan Bapa;
f) Salinan Slip Gaji Ibu/Penjaga/Waris;
g) Salinan Slip Gaji Bapa/Penjaga/Waris;

Sila lampirkan:
Salinan Kad Pesara (sekiranya pesara)
Borang Pengesahan Pendapatan Ibu/Bapa/Penjaga/Waris (sekiranya bekerja sendiri/ tidak bekerja)
Salinan Sijil Kematian (sekiranya telah meninggal dunia)

h) Salinan Sijil SPM/SPMV;
i) Salinan Sijil STPM/STAM/Matrik/Asasi/Sijil/Diploma (jika ada);
j) Salinan Surat Berhenti Sekolah;
k) Salinan Surat Tawaran Pengajian daripada Institusi Pengajian Tinggi;
l) Salinan Surat Pengesahan Pelajar daripada Institusi Pengajian Tinggi;
(Bagi pelajar Semester Dua hingga Empat sahaja)
m) Salah satu salinan bil utiliti (Bil Elektrik/Air/Astro/Indah Water);
n) Gambar berwarna berukuran pasport 1 keping;

Sila ambil perhatian bahawa semua dokumen tersebut hendaklah DISAHKAN dengan menggunakan COP RASMI JAWATAN oleh Pegawai-pegawai Kerajaan yang sedang berkhidmat seperti berikut:
a) Pegawai dalam Perkhidmatan Perundangan dan Kehakiman seperti Hakim /Majistret dan sebagainya;
b) Pegawai Kerajaan dari Kumpulan Pengurusan dan Profesional (Kumpulan A) seperti Pegawai Daerah/ Penolong Pegawai Daerah/ Penolong Setiausaha/ Pengetua Sekolah Menengah dan sebagainya;
c) Pesuruhjaya Sumpah yang berkhidmat di Mahkamah;
d) Penghulu

Selepas dokumen tersebut dimuat naik ke dalam Sistem iPINJAM, calon yang LULUS SAHAJA yang perlu mengisi dokumen perjanjian di dalam Sistem iPINJAM berserta maklumat penjamin-penjamin.

Sila muat turun dokumen perjanjian yang telah lengkap diisi dan kemukakan maklumat dokumen sokongan di atas berserta dokumen berikut:

a) Salinan Kad Pengenalan Penjamin Pertama dan Kedua
b) Salinan Slip Gaji Penjamin Pertama dan Kedua
c) Salinan muka hadapan buku bank pemohon / slip pengesahan akaun bank pemohon
d) Borang Pemeriksaan Kesihatan

Sila kemukakan kepada SPPNK secara walk-in atau pos berdaftar dalam tempoh yang ditetapkan seperti yang akan dimaklumkan dalam Sistem iPINJAM.

Anda dikehendaki mengemukakan borang pemeriksaan kesihatan sekiranya keputusan permohonan anda LULUS. 

Permohonan yang tidak lengkap dan tidak menepati syarat kelayakan serta maklumat yang dikemukakan didapati tidak benar tidak akan dipertimbangkan.

SPPNK berhak menolak dan membatalkan permohonan serta pemohon boleh disenarai hitam.

Boleh dengan syarat sebelum tarikh tutup permohonan. Pemohon hanya perlu ‘log masuk’ semula Sistem iPINJAM dan Klik Kemaskini Permohonan.

Permohonan adalah TERBATAL walaupun calon lulus bersyarat dalam permohonan tersebut.

Boleh. Tempoh rayuan dibuka bermula 3  Oktober 2021 – 10 Oktober 2021 melalui Sistem iPINJAM sahaja. Sila pastikan anda tidak terlepas tarikh rayuan.

Pemohon akan dimaklumkan selewat-lewatnya 7 hari bekerja selepas diputuskan oleh Jawatankuasa Pemilihan Pelajar.

Bayaran akan dikreditkan kepada pemohon yang berjaya dalam tempoh 14 hari bekerja selepas semua dokumen perjanjian dan dokumen sokongan lengkap diterima. 

Perjanjian anda boleh ditamatkan sekiranya anda melanggar waad-waad anda sebagai pelajar/peminjam tertakluk di dalam klausa dalam Perjanjian Pinjaman.

Anda boleh ditamatkan bayaran sekiranya anda memperolehi NILAI GRED KUMULATIF (GPA) di bawah 2.50/semester dan dikehendaki membayar balik pinjaman yang telah dikeluarkan oleh SPPNK dengan serta merta.

Pelajar dikehendaki mengemukakan keputusan peperiksaan setiap semester pengajian dalam tempoh 2 minggu dari tarikh keputusan peperiksaan diluluskan oleh senat IPT melalui e-mel kepada fauzahhanim@kedah.gov.my

Sekiranya peminjam ditamatkan oleh IPT sekaligus menyebabkan perjanjian antara peminjam dengan SPPNK ditamatkan SERTA MERTA dan pelajar bertanggungjawab membuat bayaran secara SEKALIGUS (lump-sum) jumlah pinjaman yang telah dikeluarkan kepada pelajar dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh surat tuntutan SPPNK.

Sekiranya saya meninggal dunia semasa pengajian, wang pinjaman saya akan dihentikan SERTA MERTA dan WARIS serta PARA PENJAMIN perlu membuat bayaran balik pinjaman SEKALIGUS dalam tempoh 14 hari bekerja dari surat tuntutan SPPNK.

Sebarang pertukaran alamat tetap dan alamat surat menyurat pelajar dan penjamin-penjamin hendaklah dimaklumkan seberapa segera kepada SPPNK dari semasa ke semasa.

Bayaran balik pinjaman pendidikan bermula DUA BELAS (12) BULAN SELEPAS PELAJAR MENAMATKAN PENGAJIAN. (Seperti dalam Surat Tawaran IPT dan dokumen Perjanjian Pinjaman)

Denda caj penalti 4% setahun atas baki terkini setiap bulan dikenakan kepada peminjam yang GAGAL menyelesaikan jumlah pinjaman dalam tempoh yang telah ditetapkan seperti yang diperuntukkan dalam dokumen perjanjian pinjaman.
 
Sekiranya anda GAGAL menjelaskan tunggakan pinjaman, anda dan penjamin/waris/penjaga boleh dikenakan tindakan perundangan serta boleh disenaraihitam tertakluk dalam dokumen perjanjian pinjaman pendidikan.

Caj perkhidmatan dikenakan dengan kadar 2% setahun ke atas baki pokok pinjaman dan dicaj setiap bulan seperti dalam dokumen perjanjian pinjaman SPPNK. Caj ini akan dikenakan mulai tarikh bayar balik pinjaman (TBB).

Sebagai contoh, sekiranya tempoh tajaan selama 4 tahun (RM6,500.00 setahun), tempoh bayaran balik pinjaman adalah selama 10 tahun dengan kadar RM241.00 sebulan.

Bayaran balik pinjaman (TBB) bermula DUA BELAS (12) BULAN SELEPAS PELAJAR MENAMATKAN PENGAJIAN. (Seperti dalam Surat Tawaran IPT dan dokumen Perjanjian Pinjaman yang ditandatangani).

Denda caj penalti 4% setahun atas baki terkini setiap bulan dikenakan kepada peminjam yang GAGAL menyelesaikan jumlah pinjaman dalam tempoh yang telah ditetapkan seperti yang diperuntukkan dalam dokumen perjanjian pinjaman.
 
Sekiranya peminjam GAGAL menjelaskan tunggakan pinjaman, peminjam serta penjamin/waris/penjaga boleh dikenakan tindakan perundangan serta boleh disenaraihitam seperti tertakluk dalam dokumen perjanjian pinjaman pendidikan. 

Caj Denda Lewat 4% setahun adalah bayaran caj perkhidmatan ke atas baki pinjaman yang dikenakan kepada peminjam sekiranya peminjam gagal untuk menjelaskan baki pinjaman dengan sepenuhnya dalam Tempoh Bayaran Balik Pinjaman Pendidikan seperti dalam Dokumen Perjanjian.

Kontrak yang berkuatkuasa adalah perjanjian pinjaman pendidikan antara peminjam dengan SPPNK sahaja di mana peminjam perlu membuat bayaran balik pinjaman seperti yang termaktub dalam dokumen perjanjian pinjaman.
 
Tiada kontrak melibatkan kewajipan berkhidmat dengan Kerajaan Negeri.

TERTAKLUK kepada kelulusan serta pertimbangan Jawatankuasa Akaun Amanah Pembiayaan Pendidikan Negeri Kedah, peminjam bagi peringkat Ijazah Sarjana Muda boleh memohon penukaran Pinjaman Boleh Ubah dengan syarat tempoh pengajian ditamatkan dengan jayanya seperti ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Pinjaman SERTA permohonan dikemukakan beserta dokumen sokongan yang disahkan oleh IPT dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kelulusan Ijazah Sarjana Muda oleh SENAT IPT. 

Biasiswa Penuh – CGPA 3.75 dan ke atas

Diskaun 50% – CGPA 3.50 – 3.74

Pelajar perlu membuat bayaran balik dalam tempoh 3 BULAN dari tarikh kelulusan permohonan Diskaun Pelajar Cemerlang (Diskaun 50%) dikeluarkan oleh SPPNK atau 12 bulan dari tarikh tamat pengajian. (yang mana terdahulu seperti dalam dokumen Perjanjian Pinjaman)

Sekiranya peminjam menerima tajaan sepenuhnya dan berjaya menamatkan pengajian Ijazah Sarjana Muda dalam tempoh yang ditetapkan seperti termaktub dalam dokumen perjanjian pinjaman SPPNK serta memperoleh CGPA3.50 ke atas pada akhir pengajian, pelajar boleh mengemukakan permohonan rasmi berserta dokumen sokongan dalam tempoh 6 bulan dari tarikh kelulusan SENAT IPT untuk pertimbangan diskaun oleh Jawatankuasa Akaun Amanah SPPNK.