SEKSYEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH
+604 702 8600

iBAKIPT

 • Pemohon atau Ibu atau Bapa lahir atau bermastautin (menetap) di Negeri Kedah. (Mengikut alamat pada surat tawaran/pengesahan dari IPT)
 • Menyambung pengajian ke peringkat DIPLOMA atau IJAZAH SARJANA MUDA Sesi Pengajian Tahun 2021 di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) atau Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) DALAM NEGARA atau LUAR NEGARA SECARA SEPENUH MASA dan telah membuat pengesahan pengajian dengan pihak IPT.
 • Pelajar kategori berikut TIDAK LAYAK memohon:
  • Pelajar SEPARUH MASA
  • Pelajar LUAR KAMPUS
  • Pelajar di INSTITUSI PERGURUAN
  • Pelajar di PROGRAM LATIHAN SEPARA PERUBATAN (KOLEJ PERUBATAN / KOLEJ KEJURURAWATAN)
  • Pelajar Asasi/Matrikulasi/Foundation/Sijil
 • Permohonan hendaklah dibuat bagi kemasukan KALI PERTAMA untuk setiap satu tahap pengajian sahaja.
 • Permohonan hendaklah dikemukakan selewat-lewatnya pada atau sebelum 1 DISEMBER 2021.
 • Dokumen sokongan yang WAJIB dimuat naik  di dalam bentuk PDF/JPEG/JPG/PNG yang DISAHKAN oleh PEGAWAI KERAJAAN KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL / PENGHULU MUKIM / PENGETUA SEKOLAH / PEGAWAI DAERAH / ADUN adalah seperti berikut:

             i) Salinan kad pengenalan pemohon

             ii) Salinan kad pengenalan ibu / bapa /penjaga (salah seorang sahaja)

             iii) Salinan akaun bank / penyata bank

             iv) Salinan surat tawaran kemasukan / surat pengesahan dari IPT

             v) Salinan resit bayaran pendaftaran pengajian

 •  Permohonan yang tidak lengkap dan tidak menepati syarat di atas tidak akan dipertimbangkan.

 

 • Jumlah sumbangan ialah RM 300.00 (Ringgit Malaysia Tiga Ratus Sahaja).

soalan lazim

Setiap pelajar dibenarkan membuat permohonan sekali sahaja untuk satu peringkat pengajian.

Bagi kes permohonan yang Tidak Lengkap di ruangan Catatan/Kuiri, pemohon hendaklah membuat Kemaskini Permohonan di ruangan tindakan dan memuat naik dokumen sokongan yang terkini seperti yang diminta oleh pihak Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan.

Sila hubungi Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan untuk sebarang pertanyaan lanjut berkaitan permohonan yang telah dihantar.

Klik pautan Lupa Kata Laluan pada muka utama Sistem iBAKIPT untuk reset semula. Sila semak ruangan SPAM dalam e-mel atau sila isi butiran peribadi melalui pautan e-pertanyaan untuk semakan lanjut.

Anda layak sekiranya anda menetap di Negeri Kedah mengikut alamat pada surat tawaran/pengesahan dari IPT.

Tidak boleh. Pemohon perlu memuat naik salinan bukti bayaran pendaftaran/pengesahan dari IPT.

Anda hanya boleh kemaskini permohonan di ruangan tindakan setelah status permohonan anda Tidak Lengkap. 

Sila hubungi pihak Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan untuk semakan lanjut.

Anda tidak boleh membuat permohonan baru kerana no kad pengenalan telah didaftarkan. Anda hanya boleh kemaskini permohonan di ruangan tindakan setelah status permohonan anda Tidak Lengkap. 

Sila hubungi pihak Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan untuk semakan lanjut.

Sila ambil tindakan lanjut untuk kemaskini permohonan seperti di ruangan catatan/kuiri DUN.

Anda hanya perlu log masuk semula ke dalam sistem iBAKIPT dan klik kemaskini permohonan di ruangan tindakan dan muat naik dokumen yang terkini yang telah disahkan.

Anda boleh menyemak status permohonan BAKIPT di ruangan Status Mohon dalam Sistem iBAKIPT.

Status permohonan LULUS bermaksud permohonan anda telah disemak dan diluluskan oleh pihak Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Seterusnya, proses untuk kelulusan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah akan dibuat secara berfasa setiap bulan untuk semua DUN.

Status permohonan CETAK bermaksud permohonan anda diproses oleh SPPNK untuk pertimbangan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah.

Status permohonan PROSES BAYARAN bermaksud permohonan anda telah diluluskan oleh YB Exco Pendidikan Negeri Kedah dan bayaran akan dikredit ke akaun Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Kaedah bayaran bergantung kepada setiap Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon.

Sila hubungi Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon melalui pautan https://sppnk.kedah.gov.my/wp-content/uploads/2021/09/SENARAI-PENTADBIR-SISTEM-iBAKIPT.pdf untuk maklumat lanjut kaedah bayaran (setelah status permohonan PROSES BAYARAN).

Anda boleh menyemak status permohonan BAKIPT di ruangan Status Mohon dalam Sistem iBAKIPT.

Status permohonan LULUS bermaksud permohonan anda telah disemak dan diluluskan oleh pihak Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Seterusnya, proses untuk kelulusan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah akan dibuat secara berfasa setiap bulan untuk semua DUN.

Status permohonan CETAK bermaksud permohonan anda diproses oleh SPPNK untuk pertimbangan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah.

Status permohonan PROSES BAYARAN bermaksud permohonan anda telah diluluskan oleh YB Exco Pendidikan Negeri Kedah dan bayaran akan dikredit ke akaun Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Kaedah bayaran bergantung kepada setiap Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon.

Sila hubungi Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon melalui pautan https://sppnk.kedah.gov.my/wp-content/uploads/2021/09/SENARAI-PENTADBIR-SISTEM-iBAKIPT.pdf untuk maklumat lanjut kaedah bayaran (setelah status permohonan PROSES BAYARAN).

Anda boleh menyemak status permohonan BAKIPT di ruangan Status Mohon dalam Sistem iBAKIPT.

Status permohonan LULUS bermaksud permohonan anda telah disemak dan diluluskan oleh pihak Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Seterusnya, proses untuk kelulusan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah akan dibuat secara berfasa setiap bulan untuk semua DUN.

Status permohonan CETAK bermaksud permohonan anda diproses oleh SPPNK untuk pertimbangan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah.

Status permohonan PROSES BAYARAN bermaksud permohonan anda telah diluluskan oleh YB Exco Pendidikan Negeri Kedah dan bayaran akan dikredit ke akaun Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Kaedah bayaran bergantung kepada setiap Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon.

Sila hubungi Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon melalui pautan https://sppnk.kedah.gov.my/wp-content/uploads/2021/09/SENARAI-PENTADBIR-SISTEM-iBAKIPT.pdf untuk maklumat lanjut kaedah bayaran (setelah status permohonan PROSES BAYARAN).

Anda boleh menyemak status permohonan BAKIPT di ruangan Status Mohon dalam Sistem iBAKIPT.

Status permohonan LULUS bermaksud permohonan anda telah disemak dan diluluskan oleh pihak Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Seterusnya, proses untuk kelulusan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah akan dibuat secara berfasa setiap bulan untuk semua DUN.

Status permohonan CETAK bermaksud permohonan anda diproses oleh SPPNK untuk pertimbangan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah.

Status permohonan PROSES BAYARAN bermaksud permohonan anda telah diluluskan oleh YB Exco Pendidikan Negeri Kedah dan bayaran akan dikredit ke akaun Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Kaedah bayaran bergantung kepada setiap Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon.

Sila hubungi Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon melalui pautan https://sppnk.kedah.gov.my/wp-content/uploads/2021/09/SENARAI-PENTADBIR-SISTEM-iBAKIPT.pdf untuk maklumat lanjut kaedah bayaran (setelah status permohonan PROSES BAYARAN).

Anda boleh menyemak status permohonan BAKIPT di ruangan Status Mohon dalam Sistem iBAKIPT.

Status permohonan LULUS bermaksud permohonan anda telah disemak dan diluluskan oleh pihak Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Seterusnya, proses untuk kelulusan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah akan dibuat secara berfasa setiap bulan untuk semua DUN.

Status permohonan CETAK bermaksud permohonan anda diproses oleh SPPNK untuk pertimbangan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah.

Status permohonan PROSES BAYARAN bermaksud permohonan anda telah diluluskan oleh YB Exco Pendidikan Negeri Kedah dan bayaran akan dikredit ke akaun Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Kaedah bayaran bergantung kepada setiap Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon.

Sila hubungi Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon melalui pautan https://sppnk.kedah.gov.my/wp-content/uploads/2021/09/SENARAI-PENTADBIR-SISTEM-iBAKIPT.pdf untuk maklumat lanjut kaedah bayaran (setelah status permohonan PROSES BAYARAN).

Permohonan anda tidak diluluskan kerana tidak memenuhi syarat.

Keputusan permohonan adalah muktamad.

Anda boleh menyemak status permohonan BAKIPT di ruangan Status Mohon dalam Sistem iBAKIPT.

Status permohonan LULUS bermaksud permohonan anda telah disemak dan diluluskan oleh pihak Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Seterusnya, proses untuk kelulusan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah akan dibuat secara berfasa setiap bulan untuk semua DUN.

Status permohonan CETAK bermaksud permohonan anda diproses oleh SPPNK untuk pertimbangan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah.

Status permohonan PROSES BAYARAN bermaksud permohonan anda telah diluluskan oleh YB Exco Pendidikan Negeri Kedah dan bayaran akan dikredit ke akaun Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Kaedah bayaran bergantung kepada setiap Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon.

Sila hubungi Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon melalui pautan https://sppnk.kedah.gov.my/wp-content/uploads/2021/09/SENARAI-PENTADBIR-SISTEM-iBAKIPT.pdf untuk maklumat lanjut kaedah bayaran (setelah status permohonan PROSES BAYARAN).

Anda boleh menyemak status permohonan BAKIPT di ruangan Status Mohon dalam Sistem iBAKIPT.

Status permohonan LULUS bermaksud permohonan anda telah disemak dan diluluskan oleh pihak Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Seterusnya, proses untuk kelulusan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah akan dibuat secara berfasa setiap bulan untuk semua DUN.

Status permohonan CETAK bermaksud permohonan anda diproses oleh SPPNK untuk pertimbangan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah.

Status permohonan PROSES BAYARAN bermaksud permohonan anda telah diluluskan oleh YB Exco Pendidikan Negeri Kedah dan bayaran akan dikredit ke akaun Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Kaedah bayaran bergantung kepada setiap Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon.

Sila hubungi Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon melalui pautan https://sppnk.kedah.gov.my/wp-content/uploads/2021/09/SENARAI-PENTADBIR-SISTEM-iBAKIPT.pdf untuk maklumat lanjut kaedah bayaran (setelah status permohonan PROSES BAYARAN).

Anda boleh menyemak status permohonan BAKIPT di ruangan Status Mohon dalam Sistem iBAKIPT.

Status permohonan LULUS bermaksud permohonan anda telah disemak dan diluluskan oleh pihak Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Seterusnya, proses untuk kelulusan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah akan dibuat secara berfasa setiap bulan untuk semua DUN.

Status permohonan CETAK bermaksud permohonan anda diproses oleh SPPNK untuk pertimbangan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah.

Status permohonan PROSES BAYARAN bermaksud permohonan anda telah diluluskan oleh YB Exco Pendidikan Negeri Kedah dan bayaran akan dikredit ke akaun Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Kaedah bayaran bergantung kepada setiap Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon.

Sila hubungi Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon melalui pautan https://sppnk.kedah.gov.my/wp-content/uploads/2021/09/SENARAI-PENTADBIR-SISTEM-iBAKIPT.pdf untuk maklumat lanjut kaedah bayaran (setelah status permohonan PROSES BAYARAN).

Anda boleh menyemak status permohonan BAKIPT di ruangan Status Mohon dalam Sistem iBAKIPT.

Status permohonan LULUS bermaksud permohonan anda telah disemak dan diluluskan oleh pihak Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Seterusnya, proses untuk kelulusan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah akan dibuat secara berfasa setiap bulan untuk semua DUN.

Status permohonan CETAK bermaksud permohonan anda diproses oleh SPPNK untuk pertimbangan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah.

Status permohonan PROSES BAYARAN bermaksud permohonan anda telah diluluskan oleh YB Exco Pendidikan Negeri Kedah dan bayaran akan dikredit ke akaun Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Kaedah bayaran bergantung kepada setiap Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon.

Sila hubungi Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon melalui pautan https://sppnk.kedah.gov.my/wp-content/uploads/2021/09/SENARAI-PENTADBIR-SISTEM-iBAKIPT.pdf untuk maklumat lanjut kaedah bayaran (setelah status permohonan PROSES BAYARAN).

Anda boleh menyemak status permohonan BAKIPT di ruangan Status Mohon dalam Sistem iBAKIPT.

Status permohonan LULUS bermaksud permohonan anda telah disemak dan diluluskan oleh pihak Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Seterusnya, proses untuk kelulusan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah akan dibuat secara berfasa setiap bulan untuk semua DUN.

Status permohonan CETAK bermaksud permohonan anda diproses oleh SPPNK untuk pertimbangan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah.

Status permohonan PROSES BAYARAN bermaksud permohonan anda telah diluluskan oleh YB Exco Pendidikan Negeri Kedah dan bayaran akan dikredit ke akaun Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Kaedah bayaran bergantung kepada setiap Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon.

Sila hubungi Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon melalui pautan https://sppnk.kedah.gov.my/wp-content/uploads/2021/09/SENARAI-PENTADBIR-SISTEM-iBAKIPT.pdf untuk maklumat lanjut kaedah bayaran (setelah status permohonan PROSES BAYARAN).