SEKSYEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH
+604 702 8600

BANTUAN AWAL KEMASUKAN KE INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (IBAKIPT)

TARIKH PERMOHONAN

Semester Pertama Kemasukan Baharu Januari 2024  Jun 2024:
1  Mac  2024  –  30  Jun  2024

Semester Pertama Kemasukan Baharu Julai 2024  November 2024:
1 Julai 2024  31 Oktober 2024


KAEDAH PERMOHONAN

Secara dalam talian melalui pautan:

https://eservices.kedah.gov.my/ibakipt

 • Pemohon / Ibu / Bapa LAHIR di Negeri Kedah dan BERMASTAUTIN serta MENETAP di Negeri Kedah. (Mengikut alamat pada surat tawaran Sekolah / IPT)
 • Pemohon mestilah membuat Semakan Daftar Pemilih terlebih dahulu untuk mendapatkan maklumat Dewan Undangan Negeri (DUN) di laman sesawang https://mysprsemak.spr.gov.my sebelum membuat permohonan.
 • Pendapatan kasar bulanan isi rumah sehingga RM10,970.00 (Pendapatan maksimum isi rumah M40) layak memohon BAKIPT tanpa mengira bilangan anak atau tanggungan.
 • Permohonan dibuka bagi peringkat SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA (STPM) / SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM) / SIJIL MATRIKULASI / ASASI / SIJIL POLITEKNIK / SIJIL KOLEJ KOMUNITI / DIPLOMA dan IJAZAH SARJANA MUDA secara SEPENUH MASA bagi SEMESTER PERTAMA KEMASUKAN BAHARU TAHUN 2024 sahaja dan hendaklah dikemukakan dalam tempoh yang ditetapkan.
 • Pemohon telah menerima surat tawaran melanjutkan pelajaran ke SEKOLAH / IPT DALAM NEGARA atau LUAR NEGARA. (Bidang pengajian hendaklah diiktiraf oleh Malaysian Qualification Agency https://www2.mqa.gov.my/esisraf/kelayakan.cfm)
 • Pemohon hendaklah membuat Bayaran Pendaftaran Awal Pengajian atau mengemukakan Surat Pengesahan Penerimaan Tawaran Masuk Sekolah / IPT.
 • Permohonan hanya diberikan SEKALI SAHAJA sepanjang tempoh pengajian bagi setiap peringkat pengajian yang berbeza.
 • Dokumen sokongan yang WAJIB dimuat naik di dalam bentuk PDF/JPEG/JPG/PNG yang DISAHKAN oleh Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Profesional / Penghulu Mukim / Pengetua Sekolah / Pegawai Daerah / ADUN adalah seperti berikut:
 1.  Salinan Kad Pengenalan Pemohon, Ibu dan Bapa.
 2.  Salinan Slip Gaji Ibu / Bapa / Penjaga atau Borang Pengesahan Pendapatan Ibu / Bapa / Penjaga (BPPSPPNK/07).
 3.  Salinan Surat Tawaran Kemasukan Ke Sekolah / IPT.
 4.  Salinan Resit Bayaran Pendaftaran Awal Pengajian atau Surat Pengesahan Penerimaan Tawaran Masuk Sekolah / IPT.
 5.  Salinan Akaun Bank / Penyata Bank pemohon.
 6.  Borang Pengesahan Tempat Tinggal Oleh Penghulu Mukim Negeri Kedah Darul Aman (BPPSPPNK/09). (Bagi Pemohon, Ibu dan Bapa yang LAHIR di  kawasan bersempadan Negeri Perlis, Perak dan Pulau Pinang sahaja)
 • Pelajar kategori berikut TIDAK LAYAK memohon:
 1.  Pelajar PASCA-SISWAZAH
 2.  Pelajar SEPARUH MASA
 3.  Pelajar LUAR KAMPUS
 4.  Pelajar di INSTITUSI PERGURUAN (IPG)
 5.  Pelajar di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
 6.  Sijil SELAIN Politeknik dan Kolej Komuniti

 

 • Permohonan yang TIDAK LENGKAP dan TIDAK MEMENUHI SYARAT TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN dan DITOLAK.
 • Jumlah sumbangan ialah RM300.00 (Ringgit Malaysia Tiga Ratus Sahaja).

soalan lazim

Layak.

Tarikh Permohonan Bantuan Awal Kemasukan Ke IPT (BAKIPT) untuk semester pertama kemasukan baharu adalah seperti berikut:

Semester Pertama Kemasukan Baharu Januari 2024 – Jun 2024:

(1 MAC 2024 – 30 JUN 2024)

 

Semester Pertama Kemasukan Baharu Julai 2024 – November 2024:

 (1 Julai 2024 – 31 Oktober 2024)

Pemohon mestilah menyemak status DUN di laman sesawang https://mysprsemak.spr.gov.my  sebelum membuat permohonan.

Tidak layak.

Permohonan hanya diberikan SEKALI SAHAJA sepanjang tempoh pengajian bagi setiap peringkat pengajian yang berbeza.

Layak, sekiranya menetap dan bermastautin di Kedah serta mengundi seperti berdaftar dalam SPR.

Bagi Pengesahan Penempatan, pihak tuan perlu mengisi Borang Pengesahan Tempat Tinggal Oleh Penghulu Mukim Negeri Kedah (Bagi Pemohon / Ibu / Bapa yang  LAHIR Di Kawasan Bersempadan Dengan Negeri Perlis, Perak Dan Pulau Pinang Sahaja). (BPPSPPNK/09)

Bayaran bantuan BAKIPT akan dibuat oleh Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon.

Sila semak maklumat Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan setelah status pemohon “ WANG TELAH DIKREDITKAN KE AKAUN DUN”.

Tidak Layak. Anda mestilah bermastautin DAN menetap di Kedah. (Mengikut alamat pada surat tawaran IPT).

Layak.

Bagi pelajar MUSLIM yang berkelayakan, anda boleh melayari laman sesawang Lembaga Zakat Negeri Kedah melalui pautan zakatkedah.com.my untuk permohonan Bantuan Awal Pengajian.

Layak.

Bagi pelajar MUSLIM yang berkelayakan, anda boleh melayari laman sesawang Lembaga Zakat Negeri Kedah melalui pautan zakatkedah.com.my untuk permohonan Bantuan Awal Pengajian.

Anda tidak boleh membuat permohonan baru kerana kuota peruntukan kewangan telah dipenuhi walaupun tarikh permohonan belum ditutup atau tidak memenuhi syarat – syarat yang telah ditatapkan.

Bagi pelajar MUSLIM yang berkelayakan, anda boleh melayari laman sesawang Lembaga Zakat Negeri Kedah melalui pautan zakatkedah.com.my untuk permohonan Bantuan Awal Pengajian.

Permohonan anda boleh dibatalkan sekiranya anda didapati mengemukakan maklumat PALSU atau anda tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Setiap pelajar dibenarkan membuat permohonan sekali sahaja untuk satu peringkat pengajian.

Sila klik Lupa Kata Laluan sekiranya anda pernah mendaftar akaun iBAKIPT.

Sila semak ruangan SPAM dalam e-mel anda terlebih dahulu atau sila isi butiran peribadi melalui pautan e-pertanyaan untuk semakan lanjut.

Klik pautan Lupa Kata Laluan pada muka utama Sistem iBAKIPT untuk reset semula. Sila semak ruangan SPAM dalam e-mel atau sila isi butiran peribadi melalui pautan e-pertanyaan untuk semakan lanjut.

Anda tidak boleh membuat kemaskini selepas permohonan dihantar.

Bagi pelajar MUSLIM yang berkelayakan, anda boleh melayari laman sesawang Lembaga Zakat Negeri Kedah melalui pautan zakatkedah.com.my untuk permohonan Bantuan Awal Pengajian.

Anda tidak boleh membuat permohonan baru selepas anda menghantar permohonan.

Bagi pelajar MUSLIM yang berkelayakan, anda boleh melayari laman sesawang Lembaga Zakat Negeri Kedah melalui pautan zakatkedah.com.my untuk permohonan Bantuan Awal Pengajian.

Tidak boleh.

Pemohon perlu memuat naik salinan bukti bayaran pendaftaran Awal Pengajian atau mengemukakan Surat Pengesahan Penerima Tawaran masuk Sekolah/IPT.

Anda tidak boleh membuat kemaskini selepas permohonan dihantar. 

Bagi pelajar MUSLIM yang berkelayakan, anda boleh melayari laman sesawang Lembaga Zakat Negeri Kedah melalui pautan zakatkedah.com.my untuk permohonan Bantuan Awal Pengajian.

Permohonan anda tidak diluluskan kerana tidak memenuhi syarat.

Bagi pelajar MUSLIM yang berkelayakan, anda boleh melayari laman sesawang Lembaga Zakat Negeri Kedah melalui pautan zakatkedah.com.my untuk permohonan Bantuan Awal Pengajian.

Keputusan permohonan adalah muktamad.

Bagi pelajar MUSLIM yang berkelayakan, anda boleh melayari laman sesawang Lembaga Zakat Negeri Kedah melalui pautan zakatkedah.com.my untuk permohonan Bantuan Awal Pengajian.

Anda boleh menyemak status permohonan BAKIPT di ruangan Status Mohon dalam Sistem iBAKIPT.

Status permohonan LAYAK DIPERTIMBANGKAN bermaksud permohonan anda telah disemak dan dipertimbang Seksyen Pembiayaan Pendidikan Negeri Kedah.

Seterusnya, permohonan anda diproses oleh SPPNK untuk pertimbangan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah.

Status permohonan DALAM PROSES BAYARAN bermaksud permohonan anda telah diluluskan oleh YB Exco Pendidikan Negeri Kedah dan bayaran akan dikredit ke akaun Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Kaedah bayaran bergantung kepada setiap Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon.

Sila hubungi Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon melalui pautan Pusat Kidmat/Penyelaras DUN untuk maklumat lanjut kaedah bayaran (setelah status permohonan PROSES BAYARAN).

Anda boleh menyemak status permohonan BAKIPT di ruangan Status Mohon dalam Sistem iBAKIPT.

Status permohonan LAYAK DIPERTIMBANGKAN bermaksud permohonan anda telah disemak dan dipertimbang oleh Pusat Khidmat / Penyelaras DUN Kawasan anda.i

Seterusnya, permohonan anda diproses oleh SPPNK untuk pertimbangan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah.

Status permohonan DALAM PROSES BAYARAN bermaksud permohonan anda telah diluluskan oleh YB Exco Pendidikan Negeri Kedah dan bayaran akan dikredit ke akaun Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Kaedah bayaran bergantung kepada setiap Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon.

Sila hubungi Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon melalui pautan  Pusat Kidmat/Penyelaras DUN   untuk maklumat lanjut kaedah bayaran (setelah status permohonan PROSES BAYARAN).

Anda boleh menyemak status permohonan BAKIPT di ruangan Status Mohon dalam Sistem iBAKIPT.

Status permohonan LAYAK DIPERTIMBANGKAN bermaksud permohonan anda telah disemak dan dipertimbang oleh Pusat Khidmat /Penyelaras DUN Kawasan anda.

Seterusnya, permohonan anda diproses oleh SPPNK untuk pertimbangan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah.

Status permohonan DALAM PROSES BAYARAN bermaksud permohonan anda telah diluluskan oleh YB Exco Pendidikan Negeri Kedah dan bayaran akan dikredit ke akaun Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Kaedah bayaran bergantung kepada setiap Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon.

Sila hubungi Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon melalui pautan  Pusat Kidmat/Penyelaras DUN  untuk maklumat lanjut kaedah bayaran (setelah status permohonan PROSES BAYARAN).

Anda boleh menyemak status permohonan BAKIPT di ruangan Status Mohon dalam Sistem iBAKIPT.

Status permohonan LAYAK DIPERTIMBANGKAN bermaksud permohonan anda telah disemak dan dipertimbang oleh Pusat Khidmat /Penyelaras DUN Kawasan anda.

Seterusnya, permohonan anda diproses oleh SPPNK untuk pertimbangan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah.

Status permohonan DALAM PROSES BAYARAN bermaksud permohonan anda telah diluluskan oleh YB Exco Pendidikan Negeri Kedah dan bayaran akan dikredit ke akaun Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Kaedah bayaran bergantung kepada setiap Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon.

Sila hubungi Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon melalui pautan Pusat Kidmat/Penyelaras DUN untuk maklumat lanjut kaedah bayaran (setelah status permohonan PROSES BAYARAN).

Anda boleh menyemak status permohonan BAKIPT di ruangan Status Mohon dalam Sistem iBAKIPT.

Status permohonan LAYAK DIPERTIMBANKAN bermaksud permohonan anda telah disemak dan dipertimbang oleh Pusat Khidmat /Penyelaras DUN Kawasan anda.

Seterusnya, permohonan anda diproses oleh SPPNK untuk pertimbangan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah.

Status permohonan DALAM PROSES BAYARAN bermaksud permohonan anda telah diluluskan oleh YB Exco Pendidikan Negeri Kedah dan bayaran akan dikredit ke akaun Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Kaedah bayaran bergantung kepada setiap Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon.

Sila hubungi Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon melalui pautan  Pusat Kidmat/Penyelaras DUN untuk maklumat lanjut kaedah bayaran (setelah status permohonan PROSES BAYARAN).

Anda boleh menyemak status permohonan BAKIPT di ruangan Status Mohon dalam Sistem iBAKIPT.

Status permohonan LAYAK DIPERTIMBANGKAN bermaksud permohonan anda telah disemak dan dipertimbang oleh Pusat Khidmat /Penyelaras DUN Kawasan anda.

Seterusnya, permohonan anda diproses oleh SPPNK untuk pertimbangan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah.

Status permohonan DALAM PROSES BAYARAN bermaksud permohonan anda telah diluluskan oleh YB Exco Pendidikan Negeri Kedah dan bayaran akan dikredit ke akaun Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Kaedah bayaran bergantung kepada setiap Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon.

Sila hubungi Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon melalui pautan Pusat Kidmat/Penyelaras DUN untuk maklumat lanjut kaedah bayaran (setelah status permohonan PROSES BAYARAN).

Anda boleh menyemak status permohonan BAKIPT di ruangan Status Mohon dalam Sistem iBAKIPT.

Status permohonan LAYAK DIPERTIMBANGKAN bermaksud permohonan anda telah disemak dan dipertimbang oleh Pusat Khidmat /Penyelaras DUN Kawasan anda.

Seterusnya, permohonan anda diproses oleh SPPNK untuk pertimbangan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah.

Status permohonan DALAM PROSES BAYARAN bermaksud permohonan anda telah diluluskan oleh YB Exco Pendidikan Negeri Kedah dan bayaran akan dikredit ke akaun Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Kaedah bayaran bergantung kepada setiap Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon.

Sila hubungi Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon melalui pautan Pusat Kidmat/Penyelaras DUN untuk maklumat lanjut kaedah bayaran (setelah status permohonan PROSES BAYARAN).

Anda boleh menyemak status permohonan BAKIPT di ruangan Status Mohon dalam Sistem iBAKIPT.

Status permohonan LAYAK DIPERTIMBANGKAN bermaksud permohonan anda telah disemak dan dipertimbang oleh Pusat Khidmat / Penyelaras DUN Kawasan anda.
Seterusnya, permohonan anda diproses oleh SPPNK untuk pertimbangan YB Exco Pendidikan Negeri Kedah.

Status permohonan DALAM PROSES BAYARAN bermaksud permohonan anda telah diluluskan oleh YB Exco Pendidikan Negeri Kedah dan bayaran akan dikredit ke akaun Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan anda.

Kaedah bayaran bergantung kepada setiap Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon.

Sila hubungi Pusat Khidmat/Penyelaras DUN Kawasan pemohon melalui pautan Pusat Kidmat/Penyelaras DUN untuk maklumat lanjut kaedah bayaran (setelah status permohonan PROSES BAYARAN).